Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego


Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili wykrycia u nich nieprawidłowego rozwoju do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do objęcia dziecka w poradni jest wydana ocena poprzez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w jakich powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Z zajęć można wyróżnić terapię biofeedback, jaka ma na celu poprawę efektywności w różnych dziedzinach życia, jak i leczenie różnego rodzaju zaburzeń.

Wczesne wspomaganie rozwoju to działanie mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka. Zajęcia stwarzają możliwości na rozwojowe umożliwiające osiągnięcie określonych umiejętności fizycznych, emocjonalnych i poznawczych. Istotnym aspekcie w terapii jest współuczestniczenie rodziców dziecka niepełnosprawnego. Rodzice poprzez swój cały kontakt z dzieckiem mogą wspierać je w każdej sytuacji. Zajęcia prowadzone dzięki fundacji realizowane są poprzez zespół specjalistów, jakie mogą odbywać się w specjalnych placówkach lub w miejscu ustalonym wspólnie z rodzicami np. w przedszkolu dziecka. Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać jest zapisać dziecko na badania psychologiczne i wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

niepełnosprawni